Close

Provisional/Final merit list of panchayat teacher of various block(Panchayat wise) Year 2019-2020

 Rajeshwari(Chhatapur) Amaha(Supaul) Balwa(supaul) Basbitti(supaul) Chainsinghpatti(Supaul) Goth Baruari(supaul)
Laudh(Supaul) Laukaha(Supaul) Parsarma(Supaul) Piprakhurd(Supaul) Madhopur(Chatapur) Rajeshwari-purvi(Chatapur)
Rampur(Chatapur) Lalganj(Chatapur) Malhani(Supaul) Bhimpur(chatapur) Chunni(Chatapur) Sohta(Chatapur)
Chatapur(Chatapur) Supaul(Supaul) Jivachpur(Chatapur) Lachhminiya(Chatapur) Mohammadganj(Chhatapur) Gwalpada(Chhatapur)
Bairiya(Supaul) Bakaur(Supaul) Gopalpur Sire(Supaul) subject wise,sst (Supaul) mathematics (Supaul) Hindi (supaul)
Urdu (Supaul) Sanskrit(Supaul) English(Supaul) Bina(Supaul) Ekma(Supaul) Nirmali(Basantpur)
Balbhadrapur (Basantpur) Ratanpura(Basantpur) Satanpatti(Basantpur) Bhagwanpur(Basantpur) Birpur(Supaul) Dinbandhi(Basantpur)
Simariya(Triveniganj) Kadaharwa(Triveniganj) Thalaha Gadhiya South(Triveniganj) Kushaha(Triveniganj) Latauna South(Triveniganj) Laukaha D.ed(Saraigarh Bhaptiyahi)
Laukaha B.ed(Saraigarh Bhaptiyahi) Latauna South SCF(Triveniganj) Gonaha(Triveniganj) Barahkurwa(Triveniganj) Baghaily(Triveniganj) Jadia(Triveniganj)
Daparakha(Triveniganj) Latauna North(Triveniganj) Parsagadhi North(Triveniganj) Piluaha(triveniganj) Babhangama(Triveniganj) Lakshmipur khunti(Chatapur)
Baluwa (Chatapur) Latauna South(Triveniganj) kamrail (Marauna) Ganaura (Marauna) Belhi (Marauna) Lalmaniya (Marauna)
Marauna North Marauna South Sarojabela (Marauna) Ratanpur (Basantpur) Balbhadrapur (Basantpur) Karharwa (Triveniganj)
Simariya (Triveniganj) kushha (Triveniganj) Latauna South (Triveniganj) Daparkha (Triveniganj) Barhkurwa (Triveniganj) Baghaily (Triveniganj)
Piluwaha (Triveniganj) Latauna North (Triveniganj) Jadia (Triveniganj) Harri (Marauna) Nagar Panchayat,Nirmali (final merit list) Satanpatti (Basantpur)
Bhagwanpur (Basantpur) Basantpur (Basantpur) Thalha Garhiya (Triveniganj) Thalha Garhiya South (Triveniganj) Gonaha(Triveniganj) Dinbandhi(Basantpur)
Nirmali(General), Basantpur Nirmali(Urdu) , Basantpur Saraigarh (saraigarh-bhaptiyahi) Chand-piper (Saraigarh-bhaptiyahi) Piprakhurd D.ed (Saraigarh-bhaptiyahi) Piprakhurd B.ed (Saraigarh-bhaptiyahi)
Basbitti (General), Supaul Basbitti (Urdu), Supaul Hardi East (General),Supaul Lokha D.ed (Saraigarh-Bhaptiyahi) Lokha B.ed (Saraigarh-Bhaptiyahi) Parsarma-Parsoni,supaul
Laudh (General),Supaul GothBaruari,Supaul Bairiya (General),supaul Amaha,Supaul Chainsingh Patti (Urdu 01-05),supaul Laukha (01-05),supaul
Chainsingh Patti (General 01-05),supaul Guriya (01-05),Triveniganj Parsagadhi South (01-05),Triveniganj Koria Patti-East (01-05),Triveniganj Telwa (01-05),Supaul Hanumannagar,saraigarh-bhaptiyahi (Urdu),supaul
Bhaptiyahi,Saraigarh-bhaptiyahi Chithi-hanumannagar (NIOS),saraigarh-bhaptiyahi Chithi-hanumannagar(NIOS-Urdu), saraigarh-bhaptiyahi Chithi-hanumannagar (ebc-General),saraigarh-bhaptiyahi Chithi-hanumannagar (bcf-general),saraigarh Malhani (01-05 general),supaul
Balwa (01-05 General),supaul Piprakhurd (01-05 General),supaul Hardi West,Supaul Ekma ,supaul Ekma,supaul Veena, Supaul
Malhani (01-05 General), supaul Balwa (01-05 general),supaul Piprakhurd (01-05 general),supaul Hardi west,supaul Laalganj (01-05,General),Chatapur Dharhara (01-05,General),Raghopur
Dumri (01-05 ,General),Raghopur Bakaur,supaul Gopalpursire,supaul Madhopur (01-05 general),chatapur Rajeshwari East ,Chatapur Rajeshwari West, Chatapur
Bhawanipur North (01-05,Urdu), Pratapganj Tekuna (01-05),Pratapganj Bhawanipur South (01-05), Pratapganj Bhawanipur South (01-05, D.el.ed) ,pratapganj Chilauni South (01-05,General),pratapganj Chilauni North (general),Pratapganj
Shripur,Pratapganj Sukhanagar (general),pratapganj Suryapur(urdu),basantpur Suryapur,Basantpur Chatapur (01-05,Urdu),Chatapur Chatapur (01-05, General),Chatapur
Sohta (01-05),Chatapur Chunni (01-05),chatapur Bhimpur (01-05),chatapur Lachminiya (01-05, General),chatapur Jiwachpur (01-05, General),chatapur Manganj East ,Triveniganj
Rampur, Pipra Pipra, Pipra Basha, Pipra Amha, Pipra Dubiyahi ,Pipra Maheshpur, Pipra
Kataiya mahe, Pipra Dubiyahi, Pipra Dubiyahi,pipra kochgama (basantpur) parsagadhi ,triveniganj andauli,kishanpur
bauraha,kishanpur karhiya,kishanpur karhiya(urdu),kishanpur kishanpur south kishanpur north (urdu) kishanpur north
mehashimar,kishanpur mehashimar(urdu) mojha,kishanpur parsamadho,kishanpur rajpur,kishanpur shivpuri,kishanpur
shukhasan,kishanpur Gonha,triveniganj Piprakhurd,saraigarh-bhaptiyahi satanpatti,basantpur ratanpur,basantpur balbhadrpur,basantpur
Murli(01-05),saraigarh Lalganj,bagewa,tengraha(01-05) banainiya,saraigarh-bhaptiyahi(01-05) chandpiper,saraigarh-bhaptiyahi dholi,saraigarh-bhaptiyahi jhilla-dumri(01-05),saraigarh-bhaptiyahi
bhaptiyahi,saraigarh-bhaptiyahi saraigarh,saraigarh-bhaptiyahi shahpur-prithvipatti,saraigarh-bhaptiyahi Gwalpara,chhatapur Mahmadganj,chhatapur Nagarpanchayat Nirmali,Nirmali
Madhubani,chhatapur(urdu 01-05) Baluwa,chhatapur Guriya,triveniganj Parsagdhi-south,triveniganj Tekuna(01-05) barahkurwa,triveniganj
Bhawanipur,south chhatapur,chhatapur chhatapur (urdu 01-05),chhatapur champanagar,raghopur daparkha,triveniganj hulas,raghopur
Latauna north,triveniganj piluwaha,triveniganj thalhagadhiya north,triveniganj thalhagadhiya south,triveniganj Bishanpur daulat (raghopur) Finglas,raghopur
Haripur,raghopur Ramvishanpur,raghopur chithhi hanumannagar,saraigarh-bhaptiyahi Laukaha,saraigarh-bhaptiyahi Babhangama,triveniganj karharwa,triveniganj
Simariya,triveniganj Pathragordhey,triveniganj devipur,raghopur Motipur,raghopur Suryapur(urdu),pratapganj Suryapur(general),pratapganj
Urdu,Marauna-south (final) General,Marauna-south (final) General,Marauna-north (final) Champanagar-Raghopur (final) Hulas-Raghopur (final) Amaha,supaul (final)
Barahkurwa,triveniganj (final) Daparkha,triveniganj (final) Latauna south,triveniganj (final) kushaha,triveniganj (final) karharwa,triveniganj (final) simariya,triveniganj (final)
Gothbaruwari,supaul (final) Hardi south (final) Latauna north,triveniganj (final) Piluwaha,triveniganj (final) Thalhagadhiya north,triveniganj (final) Thalhagadhiya south,triveniganj (final)
Parsarma-parsauni,supaul (final) Piprakhurd (01-05 general),supaul (final) Malhani General,supaul (final) Baghaili,Triveniganj (final) Chhatapur General (class 01-05) final Chhatapur Urdu (class 01-5) final
Ekma supaul amaha,pipra (final) Basaha,pipra (final) Dubiyahi BC,pipra (final) Dubiyahi EBC,pipra (final) Dubiyahi EWS,pipra (final)
Dubiyahi GEN,pipra (final) Dubiyahi OBC,pipra (final) Dubiyahi SC,pipra (final) Kataiya mahe,pipra (final) Maheshpur,pipra (final) Pipra,pipra (final)
Rampur,pipra (final) Chandpiper,saraigarh-bhaptiyahi (final) Saraigarh,saraigarh-bhaptiyahi Bhaptiyahi,saraigarh-bhaptiyahi Gwalpara(01-05,general),Chhatapur (FINAL) Mahhamdganj (01-05 general),Chhatapur (FINAL)
Lalganj (01-05 general),Chhatapur (FINAL) Rampur (01-05 general),Chhatapur (FINAL) Madhopur (01-05 general),chhatapur (Final) Rajeshwari east (01-05 general) ,Chhatapur (Final) Bhimpur (01-05 General),Chhatapur (Final) Chunni (class 01-05),Chhatapur (Final)
Sohta (class 01-05),chhatapur (Final) Lakshminiya (01-05 general),chhatapur (Final) Jivachpur (01-05 general D.el.ed),chhatapur (Final) Jivachpur (01-05 general B.ed), chhatapur (Final) andauli,kishanpur(final) bauraha,kishanpur(final)
karhiya(urdu),kishanpur (final) karhiya,kishanpur(final) kishanpur south,kishanpur (final) kishanpur north,kishanpur (final) kishanpur north(urdu),kishanpur(final) maujaha,kishanpur(final)
mehasimar,kishanpur(final) mehasimar(urdu),kishanpur (final) parsamadho,kishanpur(final) rajpur,kishanpur(final) shivpuri,kishanpur (final) sukhasan,kishanpur(final)
telwa,supaul (final) Amaha,supaul(final) Bhawanipur south,pratapganj(final) Bhawanipur north,pratapganj(final) chilauni south(general 01-05),pratapganj(final) chilauni north,pratapganj(final)
Amaha,supaul(final) Gothbaruari,supaul(final) suryapur,pratapganj(final) amaha,supaul(final) govindpur,pratapganj(final) amaha,supaul(final)
shripur,pratapganj(final) sukhanagar,pratapganj(final) tekuna,pratapganj(final) suryapur(urdu),pratapganj(final) amaha,supaul(final) parsarma-parsauni,supaul(final
Laudh(general 01-05),supaul (final) Bairiya(urdu 01-05),supaul (final) Bairiya(general 01-05),supaul (final) Baisi,raghopur Simrahi (urdu 01-05),raghopur Simrahi (urdu 01-05),raghopur
Piprahi,raghopur simrahi (general 01-05),raghopur hariraha,raghopur finglas,raghopur bishanpur daulat,raghopur Majhari(Nirmali) Urdu 01 to 05 Final
Belasingar Moti(Nirmali) 01 to 05 Final Kamalpur(Nirmali) 01 to 05 Final Dighiya (Nirmali) 01 to 05 Final laukaha(Supaul) 01 to 05 Final  BASAHA (PIPRA) 01 TO 05 Phinglas(Raghopur) 01 to 05
Dinapatti (Pipra) Bhaptiyahi (Saraigarh Bhaptiyahi) Madhopur (Chhatapur) 01 to 05 Laudh (Supaul) Harari  Final(Marauna) Marauna South(Marauna)
Ganaura Final(Marauna) Belahi Final(Marauna) Nirmali (Basantpur) Provisional Updated Basaha(Pipra) 01 to 05 Final Kamrail (Marauna) 01 to 05  Final /Rejected Nirmali(Basantpur) Final
Jeevachhpur(Chhatapur) 01 to 05 Final Madhopur(Chhatapur) 01-05 Final Laukaha(Supaul) Final Sukhanagar (Pratapganj) Final Finglas (Raghopur) Final Bhaptiyahi(PH) Urdu Saraigarh Bhaptiyahi Final

 

Shahpur Prithwipatti(Saraigarh Bhaptiyahi) General Final Shahpur Prithwipatti(Saraigarh Bhaptiyahi)  Urdu Final Bhaptiyahi(Saraigarh Bhaptiyahi) General Final kamrail(01-05),marauna

Final Approved List (अनुमोदित सूची)

(Sub-General), Nirmali,Basantpur

Final Approved List(अनुमोदित सूची)

(Sub-Urdu), Nirmali,Basantpur

Final Approved List(अनुमोदित सूची)

(Sub- General 01 to 05) Laukha,Supaul Final Accepted List (अनुमोदित सूची) Nagar Panchayat Teacher     (class 01 to 05), Pipra

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

Basaha (class 01 to 05 ),Pipra

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

Bhaptiyahi (class 01 to 05     Divyang ), Saraigarh-Bhaptiyahi,

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

(Sub-General),Bhaptiyahi, Saraigarh-Bhaptiyahi

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

(General 01 to 05),Sahpur- prithwipatti,Saraigahr bhaptiyahi

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

(General 01 to 05 “Divyang”),Shahpur Prithwipatti, Saraigarh-bhaptiyahi 

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

(Urdu 01 to 05), Shahpur    Prithwipatti ,                    Saraigarh-Bhaptiyahi 

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

 (General 01 to   05),Parmanandpur,Raghopur

Final Merit List

 

(General 01 to 05),Bauraha,Raghopur

Final Merit List

Finglas,Raghopur Final Accepted List (अनुमोदित सूची) (Urdu 01 to 05),Chhatapur

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

(General 01 to 05),Jivachhpur,Chhatapur 

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

(General 01 to 05),Madhopur,Chhatapur

Final Accepted List (अनुमोदित सूची)

(General 01 to 05),Chhatapur Final Accepted List (अनुमोदित सूची)