Close

Final Merit List of Block Teachers

SUPAUL KISHANPUR SARAIGARH- BHAPTIYAHI PIPRA NIRMALI MARAUNA TRIVENIGANJ CHHATAPUR RAGHOPUR PRATAPGANJ BASANTPUR
Mathematics 6 to 8 English ENGLISH
Urdu Hindi HINDI
Hindi Sanskrit MATH AND SCIENCE
Social science Urdu 1-5 SANSKRIT
All subjects (01 to 05) Urdu 06-08 SOCIAL SCIENCE
Social Science URDU
General 01 to 05
Math & Science